توکجایی سهراب؟ آب را گل کردند، وچه با دل کردند، زخمها بردل عاشق کردند، خون به چشمان شقایق کردند، درهمین نزدیکی،عشق را دار زدند، همه جاسایه دیوار زدند، گفته بودی قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دورخواهم شدازین شهرغریب! قایقت جا دارد؟

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


باشگاه خبرنگاران جوان موسسه حقوقی . Anna فروشگاه فرفورژه برندگی(نمایندگی هشتمین نور ثامن) شاهین شهر avaye_baran ممبرهای تلگرام گروه هنری هیوا Steven